Monday, July 30, 2012

រឿងល្បើកនិងរឿងនិទាន

រឿង ក្តាន់ជរា

នៅក្បែរជើងភ្នំក្រវ៉ាញ មានក្តាន់ចាស់មួយឈ្មោះ ចតុស្តម្ភ រស់នៅឯកោ
តែម្នាក់ឯង ។ ថ្ងៃមួយ នៅពេលដែលចតុស្តម្ភងើបពីដេក វាមានអារម្មណ៍
ថា ជើងនិងដងខ្លួនរបស់វា ហាក់ដូចជាគ្មានភាពរឹងមាំ ដូចសព្វមួយដង
ឡើយ ។ ខណៈនោះ វាបានឈ្វេងយល់ថាៈ ភាពចាស់ជរានិងសេចក្តី
ស្លាប់ ជិតឈានចូលមកដល់ហើយ ។ លុះគិតឃើញដូច្នោះហើយ ចតុស្តម្ភក៏បានដើរប្រមូលស្មៅនិងចំបើង យកមកគរទុកនៅក្នុងជម្រក
របស់វា សម្រាប់ធ្វើចំណី នៅពេលដែលវាដើរលែងរួច ។ មិនយូរប៉ុន្មាន
ភាពជរាពាធ ក៏បានឈានមកដល់ ។ ចតុស្តម្ភមិនអាចងើបឈរ ដើម្បី
ដើររកចំណីស៊ី តទៅទៀតបានឡើយ ។ វាក៏ដេកនៅក្បែរគំនរស្មៅនិង
ចំបើង ដែលវាបានប្រមូលយកមកគរទុក សម្រាប់ធ្វើជាស្បៀង ។
នៅពេលបានដឹងថា ចតុស្តម្ភជរាដើរលែងរួច ពួកសត្វចតុប្បាទផងទាំង
ពួង ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់វា បានចូលមកសួរសុខទុក្ខចតុស្តម្ភ រៀងរាល់
ថ្ងៃ ។ ខណៈដែលមិត្តភក្តិចតុស្តម្ភ មកសួរសុខទុក្ខនិងជជែកលេងជា
មួយវា ពួកគេតែងតែបោចស្មៅនិងចំបើង ដែលចតុស្តម្ភបានប្រមូលយក
មកគរទុកយ៉ាងច្រើនហូរហៀរនោះ ស៊ីលេងម្នាក់មួយម៉ាត់ៗជារឿយៗ ។
បន្ទាប់ពីមិត្តភក្តិរបស់ចតុស្តម្ភ ចេញស៊ីចូលស៊ី ស្មៅនិងចំបើងរបស់វា
អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃ ស្មៅនិងចំបើង ដែលវាបានប្រមូលយកមកគរ
ទុក ក្នុងជម្រកវានោះ ក៏បានរលោះបន្តិចម្តងៗអស់ទៅ ។ នៅទីបំផុត
ចតុស្តម្ភក៏បានស្លាប់ ដោយសារការស្រេកឃ្លានអាហារ មិនមែនស្លាប់
ដោយសារភាពចាស់ជរា របស់វាឡើយ ៕
ការគប់មិត្តដែលមិនចេះគិតវែងឆ្ងាយ អាចនាំមកនូវក្តីវិនាសអន្តរាយដល់ខ្លួន

Saturday, July 28, 2012

រឿងល្បើកនិងរឿងនិទាន

រឿង សត្វក្អែកនិងក្អមទឹក

(បទពាក្យ ៨)
នារដូវប្រាំងមេឃរាំងបែកផ្សែង          ក្តៅស្ងួតហួតហែងបឹងរីងគ្មានទឹក
ក្អែកមួយខំហើរអស់ពេលមួយព្រឹក     ស្វែងរកទឹកផឹកចិត្តកន្ទះរា ។
វាស្រែកខ្វកៗ ! ភ្នែកប្រឹងរំពៃ               ស្រេកទឹកពេកក្រៃក្នុងចិត្តគិតថា
គ្រានេះមានគ្រោះពិតជាអាត្មា           ត្រូវក្ស័យសង្ខារជាក់ជាមិនខាន ។
គិតហើយក្អែកហើរទៅមុខសន្សឹម      អស់ក្តីសង្ឃឹមនឹងរកទឹកបាន
ដើម្បីសម្រន់ដល់ការស្រេកឃ្លាន        ជីវិតរស់រានផុតក្តីទុក្ខព្រួយ ។
ក្អែកហើរកាត់វាលរសៀលជ្រាលជ្រេ ឃើញក្អមដែលគេដាក់ក្បែរឈើមួយ
វាក៏ប្រញាប់ហើរចុះបោះពួយ             គិតថាផុតព្រួយបានទឹកដាក់ផ្ទៃ ។
ពេលក្អែកមកដល់ខ្វល់ក្នុងចិត្តណាស់ ព្រោះអីក្អមចាស់មានទឹកតិចក្រៃ
មិនអាចផឹកបានដ្បិតកវាខ្លី              ក្អែកគិតលកលៃត្រូវធ្វើយ៉ាងណា ។
លោតចុះលោតឡើងក្អែកគិតដោះស្រាយ នឹកឃើញមធ្យោបាយដែលអាចជួយវា
ឲ្យផុតពីក្តីទុក្ខសោកវេទនា                  ស្រោចស្រង់ជន្មាពីគ្រោះទុរ្ភិក្ស ។
ក្អែកហើរសំដៅទៅចង្កេះភ្នំ                  ដែលមានថ្មធំតូចដុះប្រញឹក
មានទាំងគ្រាប់ក្រួសច្រើនយ៉ាងសន្ធឹក    ក្អែកអរពន្លឹកច្រៀងផងរាំផង ។
វាពាំគ្រាប់គ្រួសម្តងបានមួយគ្រាប់     ហើយហើរត្រឡប់យកមកច្រើនដង
ទម្លាក់ក្នុងក្អមមួយម្តងៗ                      ទាល់តែបំណងវាបានសម្រេច ។
ដ្បិតគ្រួសធា្លក់ទៅដល់បាតក្អមជ្រៅ          ធ្វើឲ្យទឹកនៅឡើងម្តងបន្តិច
ដល់ជិតមាត់ក្អមក្ែអកផឹកបាត់ស្រេក  ចិន្តាសែនត្រេកផុតទុក្ខកង្វល់ ៕
សេចក្តីព្យាយាម គង់បានសម្រេច


Thursday, July 26, 2012

Essay: On Cambodia

Cambodian People, Society, Culture, and Civilization

The Cambodians are “passive,” “shy,” “docile,” and “easy-going” people. They are also slow in changing their way of life and remain rather backward and “primitive.” The words in quotation marks are some of the adjectives used by scholars or “experts” of Cambodian study to describe the characteristic traits of the Khmer (Cambodian) people who have inhabited the western portion of the Indochinese Peninsular.

These perceptual observations, especially, the view of Cambodian society as “unchanged,” are both impressive and striking because the Cambodian ways of life, both in the past and present, seem to be forever intertwined. Without a doubt, if one looked closely at the Cambodian lifestyles as depicted in the carvings on the walls of the monuments at the ancient city of Angkor, and at the lifestyles of ordinary Cambodians who live around the region of Angkor nowadays, one could certainly see the resemblance. The similarity between present-day Cambodians’ way of life and their ancient counterparts is such a timeless attribute that many people (both scholars and casual observers alike) seem to fail to look beyond the surface. As a result, the view of Cambodian society vis-a-vis their way of life as backward and unchanged remains one of the prevailing precepts throughout the ages. After all, time changes; and, as time changes, so do people. Therefore, the Cambodian people, I believe, are no exception to this natural phenomenon.

Though most assessment of the Cambodian characteristic traits rendered by scholars who had or have studied Cambodian culture and civilization appears “valid” to a certain degree, the notion of describing cultural, social, and/or characteristic identity of a people is (and I strongly believe) nothing more than an intellectual stereotyping. Given the fact that, there are more to society, culture, and civilization than meeting the eye, the business of writing about or describing any particular people vis-a-vis their society, culture, and civilization is certainly a daunting task. Perceptional errors and prejudices are inevitably bound to occur. As far as human society, culture, and civilization are concerned, no amount of knowledge could uncover the complete truth. At best, we could perhaps only skim the surface and uncover a small portion of the overall picture while the rest of it remains hidden. In a sense, the study of human society, culture, and civilization is almost like the human genome project. There are so many more hidden facts out there waiting to be discovered.

I am neither a historian, nor an anthropologist, nor an archaeologist. My formal training is of that as a journalist. And my knowledge of Cambodia comes mainly from being born a Cambodian and having spent a good numbers of year reading, studying, researching on Cambodian history, culture, and civilization. I am, by no means, a Cambodian expert. I should acknowledge that my approach to writing this assay is more or less a form of investigative journalism in an attempt to put together a number of hypotheses related to the origin and formation of a country presently known as the Kingdom of Cambodia. I would also like to put caveat on this essay that it should not be, by any means, used as an official reference on Cambodia vis-a-vis her people, culture, and society because there are so many unclear and imprecise facts that need to be further investigated and analyzed. My purpose of writing this essay is to mainly create a text as a form of food for thought.

Based on one of the most popular Khmer legends, the Cambodian people think of themselves as descendants of the mythical Kamu people who lived in Northeastern India. According to this age-old legend, a Kamu prince named Preah Thong was exiled from the Kamu kingdom for displeasing his father, the Kamu king. Preah Thong was given a ship along with a number of sailors/soldiers to sail out of the Kamu kingdom. After floating in the sea for a while, Preah Thong’s ship landed on a chain of islands with beautiful sandy beaches. Preah Thong and his crews disembarked on one of the islands and began to wander out into other smaller islands. As evening came, the ocean tide began to rise and Preah Thong and his crews were stranded in one of the islands far out into the sea so they had to spend the night in that isolated island. That night, the nagini (Neang Neak), a daughter of the naga (snake) king who ruled the ocean floor, along with her entourage came ashore to play on the sand. She met Preah Thong and they both fell in love with each other. After their wedding, the naga king drank off the water around the islands and created a kingdom of Kambuja for them as a gift. Hence, the Khmer race and the Cambodian Kingdom were born.

Though, obviously, this legend is only a myth and a fiction, the story has nevertheless given us one important clue about the Cambodian people (or the Khmers) of ancient time, that they were the people whose culture and civilization were tied to water or lands which were close to water. This is certainly a given fact, for, if we looked at Cambodian society and culture now, we would see that water plays a major role in their civilization. The majority of the Cambodian people tend to prefer to live along or near the rivers and in the floodplains. Even those who are settling inland away from the rivers, they tend to form their villages near or around a lake or pond (Boeung or Tropeang). The word kompong, which means water port or place of landing, is used to name places almost all over the country. Also, one of the oldest and most important Cambodian national festivities is the water festival or Bon Omtouk which is celebrated yearly to give thanks and prayers to the god of the water or the naga king for creating a kingdom for the Cambodian people.

Another evidence of the Cambodian civilization’s tie to water could also be found at Angkor, an ancient Cambodian capital city from AD 802-1426. At Angkor, the Cambodians had built a civilization based almost entirely on the use of water resources. Whether this fact of using water as the basis for building civilization or the preference of settling near it could be construed as the primary building blocks of Cambodian society and culture remains a matter of debate. However, the tie to the water seems to nevertheless give us many important clues on the origin, culture, society, and civilization of the Cambodian people.

There are a lot of debates among scholars about the origin of the Cambodian people. Disagreements abound among different experts on the studies of ancient people as different theories and hypotheses on the origin of the Cambodian people were formed. So far, the result remains the same: Nobody knows for sure where exactly the ancestors of Cambodian people came from. Unlike their neighbors, the Vietnamese and Thais--who could trace their ancestral birthplace to Yunnan province of China (at least within the last few thousands years), the Cambodians have no clear evidence of ancestral origin in either Southern China or Northeastern India. One prevailing hypothesis accepted that the Cambodians are related to the Mon people of Southeastern Burma (Myanmar) and might also be related to the Kamu people of Northeastern India. This hypothesis is far from being valid, for, if we looked at the distance and degree of difficulty for pre-historic people to migrate from either Northeastern India or Burma, the travel by land from there to Cambodia would be more difficult if not impossible. On the other hand, if we took a look at the distance and accessibility between Cambodia and the insular islands of Southeast Asia, namely the Indonesian archipelagos, we would see that the distance is closer and the degree of difficulty for people to reach Cambodia is less arduous.

(To be continued)

Wednesday, July 25, 2012

WAR AND GENOCIDE

Special Announcement:
From today onward, the book: WAR AND GENOCIDE will be posted in sequence (every week) on this blog.  If you are interested in reading this book from beginning to end, please bookmark this blog's address or visit us weekly to follow the story.

Turmoil

March 18, 1970. The date was historical for Cambodia and the Cambodians. But for the rest of the world, it was just one of those normal cycles of the week, the month, the year, and the century. Nothing would ever stop the inexorable evolution of time. The sun would rise and set as it had for millennia. The new day arrived, the old day disappeared. Everything seemed to move forward peacefully. However, being caught on the verge of a civil war, Cambodia appeared to fall into a world of uncertainty. News of the Americans invasion and bombardments on the Viet Cong’s (North Vietnamese Communist guerrillas) sanctuaries in northeastern Cambodian territory had spread as fast as the blasting sounds of those bombs. Every day, rumors and gossips about Cambodia being dragged into the tumult of the Vietnam War began to diffuse from town to town. Despite lack of information from the media, the earth trembling caused by the explosions of the American secret bombardments in Cambodia spread even faster than the press release. Day after day, the explosions of cluster bombs dropped down by the U.S.’s B-52 war planes had sent plenty of clear messages to the local people indicating that Cambodia’s independence, neutrality, and territorial integrity, which were guaranteed by the Geneva Conference in 1954, were now threatened, and devil and danger were on the way to steal their souls. Though it seemed a bit premature to predict any possible disaster at the moment, based on the ever present sounds of explosions, the smell of destruction was unmistakable. It was at that point in time that I began learning and memorizing life’s lesson about being caught in a war--a war that was to forever shape and change the course of my life. At the age of six, I had my first taste of escaping the destructive forces of war.

It was early in the morning. All living creatures began their daily routines as usual. From the top of a jackfruit tree, a sparrow chirped ceaselessly beside its nest calling for its mate, which was busily looking for worms in the nearby vegetable beds, to feed its newborn chicks. From the neighborhood’s barns, cattle bawled back and forth begging for release to the open pasture so that they could enjoy eating the tender grasses which had just sprung up after being sprinkled by the cool early morning dews. Occasionally, one would hear a deep, strong explosion ringing from the horizon like a thunder that roared in the first summer’s rainstorm. Sometimes, people could hear the rattling noises coming from the trembling of some objects around the house after the impacts of the bombs’ outbursts.

I woke up at just about the time when everyone in the village would normally leave for work. Strangely, it was quieter than usual that day, especially around the house. Filled with curiosity, I went to the porch and, as soon as I got out of the living room, I heard a bizarre noise coming from the street. Searching toward the source of the noise, I saw my parents standing beside the sidewalk. Beyond them, a large crowd of people hustled along the street with axes, machetes, hunting knives, and even bayonets in hands. Some of them carried banners and placards with words of protest. Frequently they chanted their slogans with a strong sense of demand. What the hell was going on! I thought to myself. Then I went toward my parents and stood quietly behind them as they were attentively watching the event unfold.

“Cheyo! Somdach Euv, nonah min tov kab chaul!” shouted the demonstrators. The words literally meant: “Long live Royal Father (a term referring to Prince Norodom Sihanouk)! Those who do not join in the protest must be hacked (killed)!” The protesters shouted the words again and again as they marched toward Phnom Penh, the capital city of Cambodia, which was located about 77 miles away. As that group of demonstrators went passed, my father turned around; he closed the gate and, along with my mother, walked me back to the house. My father told me not to go outside, and that I have to stop going to school for a while because of the chaotic situation. Emotionally, I saw my father appear to have grave concern over what was going on. I sensed that he was worried about something. But I was too young to understand and make a comprehensive connection between my father’s concerns and the unfolding events. My father went to the porch to take a short look at the demonstrators one more time then came back inside and turned on his old Philips radio.

On the news, there were reports of civilian unrest and the nationwide demonstration. But the biggest news was that Prince Norodom Sihanouk, Cambodia’s head of state, who was ousted from power a couple of days earlier as he was on a trip to France and the former Soviet Union, was banned from returning to Cambodia. Prime Minister Lon Nol, a man who orchestrated the coup d'état and also headed the military, urged the pro-Sihanouk demonstrators to disperse and warned them not to march into Phnom Penh or they would face serious consequences. But, despite the warning, the protesters remained defiant. From a window of my house, I could see them march in unison--one group after another like waves along the Mekong River during the monsoon season. Looking at their plain clothes, I could tell off hand that these groups of people were apparently peasants and farmers who lived in the countryside and devoted themselves to the simplicity of rural lifestyles. The majority of them were literally not quite well-informed or knowledgeable of the outside world.

The next day, there were some reports of the incidents between the demonstrators and government soldiers. As usual, rumor news spread out before the official national broadcasts. There were some unconfirmed casualties as the protesters clashed with government soldiers who barricaded Phnom Penh with armored vehicles. Because Cambodia was a neutral country since 1954 and had been at peace for a relatively long time, its population had no experience with gun shots. When the protesters were approaching the perimeter of the city where they were forbidden to enter, government soldiers began to open fire above their heads, and it scared the hell out of them. In a panic, those protesters ran for cover like a herd of sheep being chased by a wolf. As for the soldiers, they were confused and frightened, too. Because of inexperience and inadequate training, some panicky soldiers had fired at the crowd. Many protesters were reported dead or wounded. Terrified by the muddled situation, a lot of demonstrators abandoned their companions and ran for their lives. On the air, broadcasting agents announced words from government officials asking the rioters to lay down their arms and disperse.

Back in the streets around the country, there were people walking about everywhere. They were protesters who had been vocally active a couple days earlier. However, this time, everything was different for them. They appeared calm and quiet. One after another, they walked without expressing unity or even noticing one another. There were no placards, no pictures of Prince Norodom Sihanouk (the man they demanded to be reinstated as head of state), no weapons, and some of them didn’t even have their shoes on. Their faces expressed fright, fear, and nervousness as if they had just been experiencing a terrible nightmare. Some of my neighbors who had joined the demonstration and went all the way to Phnom Penh returned with scratches and bruises on their bodies because people were running on top of one another in the commotions. They told tales of being fired upon by the soldiers and of those who were wounded were left to fend for themselves.

As the disbanded protesters walked on and on, the streets became empty, and things gradually returned to normal. I ran into the street to take a glimpse of it after being confined inside the house for a few days because of the riots. At that moment, I sensed that the street seemed unusually calm and detached. I looked in both directions of the street and saw nothing but a few neighbors standing on the sidewalks looking far and near as if they were also amazed at the eerily quiet surroundings. I stepped into the middle of the street and sensed that the lively atmosphere, which it used to be, was no longer there. While I was fantasizing with that lonely feeling, my mother called out to me beckoning me to come inside for dinner. It was 6:30 p.m. and the darkness was ready to replace the lovely, quiet, warm spring day.

My father lit a big kerosene lamp and hung it in the living room. He turned on the radio as we ate dinner. There was some new news about the new government being formed and a new constitution being drafted to replace the doomed old monarchy. There was also news of the U.S. government’s willingness to give Cambodia some helping hands in order to drive the Viet Cong (the Vietnamese Communist guerrilla forces) out of its territory. It was good news, I thought, because I saw my father showed a sense of delight on his facial expression. I had no knowledge about the United States of America at the time; but I used to hear grown-ups who had studied history in school say that America was the most prestigious country in the world, which always helped and supported free people to fight against the encroachment of communism. As a naïve kid, I felt like it was a good omen to hear such great news; however, the greatest sign of all was seeing my father showing some sense of agreement with the news report, for he was the kind of person who read and followed politics daily.

Some months later, following the unsuccessful, chaotic, pro-Sihanouk demonstration, a new government in Cambodia was officially formed. It was known as the Khmer Republic. Marshall Lon Nol, who was also the Prime Minister, added more stars to his rank and proclaimed himself head of state. Simultaneously from China, Prince Norodom Sihanouk, the deposed leader, appeared on Beijing radio calling on his children (the term he used to address his subjects) to go into the jungles and join the opposition forces called the Liberation Armed Forces (Kang Torp Rumdos), which were later known as the Khmer Rouge.

The Khmer Rouge was a Cambodian Communist movement which was formed under the tutelage of the North Vietnamese communists. They were initially trained and supported by North Vietnam. Just a few years earlier, the Cambodian communists (Khmer Rouge), had been brutally persecuted by Prince Sihanouk who had driven many of them into hiding in the jungles. Now that the table was turned, Prince Sihanouk had made an ally out of the very enemies he used to despise. Subsequently, as events began to unfold, a fatal mistake was made on the part of Prince Sihanouk and many of those who heeded his calls.

Out in Cambodia’s countryside, many people who were loyal to Prince Sihanouk received his messages, and they went by the hundreds to join the Khmer Rouge. In the cities, the new government began to draft high school and college students to join the army in order to fight and drive the Viet Cong out of Cambodian territory. At my house, several of my father’s friends came to meet with him. They were thinking about going to join the revolution movement in support of Prince Sihanouk and asked my father if he would be interested in joining them. They said that they wanted to flee into the jungle within the next few days since the civilian unrest was still hot. My father said no. He also told them not to side with or support Prince Sihanouk, for he was working with the Khmer Rouge, and the Khmer Rouge were communists who were radical and irrational. He told them that Prince Sihanouk was unpredictable, and to support or follow his reckless actions would be foolish. After an hour or so of discussion, my father’s friends left and went back to their homes.

A few days later, my father learned that some of his friends went to join the Khmer Rouge in support of Prince Sihanouk. As a consequence, this social disintegration eventually brought Cambodia under the wrath of a civil war. People began to distrust one another as they gave their support to different political camps. Those who were faithful to Prince Sihanouk would side with and support the Khmer Rouge to wage war against the Lon Nol government in order to bring Prince Sihanouk back to power. As for those who opposed the communist Khmer Rouge, they had, of course, to ally themselves with the Lon Nol regime. It was this power struggle that led Cambodia to an unimaginable disaster--a disaster that resulted in an even bigger tragedy than anyone could have predicted.

(To be continued)

Tuesday, July 24, 2012

រឿងល្បើកនិងរឿងនិទាន

រឿង ក្មេងប្រុសនិងសត្វកង្កែប
មានក្មេងប្រុសមួយក្រុម បាននាំគ្នាទៅរត់លេង នៅក្បែរមាត់ត្រពាំងមួយ ដែលមានសត្វកង្កែបជាច្រើនរស់នៅ ។ បន្ទាប់ពីពួកគេរត់ប្រឡែងគ្នា
អស់ចិត្ត ក្មេងប្រុសទាំងនោះ ក៏នាំគ្នាទៅអង្គុយក្រោមដើមឈើមួយដើម
នៅក្បែរមាត់ត្រពាំង ។ ខណៈនោះ ក្មេងម្នាក់បានឃើញអំបែងក្បឿងមួយ
គំនរ ដែលគេយកមកចាក់ចោលនៅក្បែរគល់ឈើ ។ វាបានប្រាប់ក្មេង
ដទៃថា៖ “ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេយកអំបែងក្បឿង គប់លើផ្ទៃទឹក ឲ្យវាប្លាត
លោត ដូចសត្វកង្កែបលោតក្នុងស្រែអញ្ចឹង” ។ ពោលហើយ ក្មេងនោះ
ក៏រើសយកអំបែងក្បឿងមួយ មកគប់បញ្ឆិតលើផ្ទៃទឹកត្រពាំង ។ អំបែង
ក្បឿងក៏បានលោតប្លោតៗលើផ្ទៃទឹក ប្រៀបដូចជាសត្វកង្កែបលោតក្នុង
ស្រែមែន ។ ឃើញដូច្នោះ ក្មេងដទៃទៀតក៏នាំគ្នារើសអំបែងក្បឿង គប់
លេងពាសពេញផ្ទៃទឹកត្រពាំង បណ្តាលឲ្យត្រូវក្បាលសត្វកង្កែបមួយ
ចំនួន បែកហូរឈាមស្លាប់យ៉ាងទាន់ហន់ ។ កង្កែបនៅក្នុងត្រពាំងទាំង
អស់ ភ័យចលាចលខ្វល់ខ្វាយឥតឧប្បមា ព្រោះថា បើមុជចុះទៅបាត
ត្រពាំង ដើម្បីគេចពីអំបែងក្បឿង នឹងត្រូវថប់ដង្ហើមស្លាប់ ។ បើងើប
ក្បាលចេញពីក្នុងទឹក ដើម្បីដកដង្ហើម ខ្លាចត្រូវនឹងអំបែងក្បឿងស្លាប់ ។
ស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្ននោះ កង្កែបអូបមួយដែលមានវ័យចំណាស់បន្តិច
បានងើបឡើង ហើយស្រែកខ្លាំងៗទៅកាន់ពួកក្មេងៗថា៖ “ឈប់សិនប្អូន
ប្រុស ! អ្វីដែលជាកីឡា និងការសប្បាយរបស់អ្នករាល់គ្នា វាគឺជាសេចក្តី
ស្លាប់របស់ពួកយើង” ។ ស្រែកប្រាប់ពួកក្មេងរួច កង្កែបអូបក៏ប្រញាប់មុជ
ចុះទៅក្នុងទឹកភ្លាម ដើម្បីគេចពីអំបែងក្បឿង ដែលកំពុងតែរត់ច្រវាត់ច្រវែង
ពេញផ្ទៃត្រពាំង ។ បន្ទាប់ពីពួកក្មេងៗ បានឮកង្កែបអូបស្រែកប្រាប់ដូច្នោះ ពួកគេក៏យល់ហេតុការណ៍ ហើយឈប់គប់អំបែងក្បឿង ចូលទៅក្នុងទឹក
ត្រពាំងតទៅទៀត ៕
អ្វីដែលជាការសប្បាយរបស់យើង អាចនាំមកនូវក្តីទុក្ខសោកដល់អ្នកដទៃ

Tuesday, July 17, 2012

រឿងល្បើកនិងរឿងនិទាន

រឿង កញ្ជ្រោង មាន់គក និង ឆ្កែ

 ក្រោមពន្លឺព្រះចន្ទ នាពេលយប់ស្ងាត់ កញ្ជ្រោងមួយបានលបចូល
ទៅរកលួចខាំចាប់មាន់ នៅក្នុងរបងភូមិអ្នកចម្ការម្នាក់ ដើម្បីយកមក
ធ្វើជាចំណី ។ លុះចូលមកដល់ក្បែរទ្រើងមាន់ កញ្ជ្រោងបានឃើញ
មាន់គកមួយ ទំនៅលើមែកឈើខ្ពស់ ដែលវាមិនអាចលោតទៅខាំ
បាន ។ ដើម្បីបញ្ឆោតមាន់គកឲ្យចុះមកដី កញ្ជ្រោងក៏និយាយទៅកាន់
មាន់គកថា៖ “បងមាន់ ! ខ្ញុំមានដំណឹងល្អមួយ មកជំរាបបង” ។
“ដំណឹងអ្វីទៅ ?” មាន់គកសួរ ។ “ខ្ញុំទើបនឹងបានទទួលដំណឹងថា”
កញ្ជ្រោងនិយាយបន្ត “តោ ដែលជាស្តេចនៃសត្វទាំងអស់ បានប្រកាស
ជាសកលថា៖ ចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅ សត្វម្រឹគនិងសត្វបក្សី ត្រូវ
រាប់អានគ្នាជាបងប្អូន និងមិនត្រូវព្យាបាទគ្នា តទៅទៀតឡើយ” ។
“ប្រសើរណាស់ !” មាន់គកតបទៅកញ្ជ្រោង “នុ៎ះន៍ ! បងឆ្កែបានដើរ
សំដៅមកហើយ យើងគួរតែហៅគាត់ ឲ្យមកចូលរួមអបអរសាទរ ឲ្យ
បានសប្បាយទាំងអស់គ្នា” ។ ពោលចប់ មាន់គកធ្វើជាអោនក្បាល
ឈ្ងោកមើលទៅខាងក្រោយខ្នងកញ្ជ្រោង ។ កញ្ជ្រោងឮថា ឆ្កែកំពុងតែ
ដើរសំដៅមក វាក៏រូតរះរត់ចេញពីភូមិយ៉ាងលឿន ។ មាន់គកឃើញដូច្នោះ វាក៏ស្រែកសួរកញ្ជ្រោងថា៖ “បងកញ្ជ្រោង ! ហេតុអ្វីក៏បងមិននៅចាំជួប
បងឆ្កែ ដើម្បីអបអរសាទរ ដំណឹងល្អទាំងអស់គ្នា ?” ។ កញ្ជ្រោងក៏ស្រែក
ឆ្លើយតប ទៅមាន់គកវិញថា៖ “ខ្ញុំចង់ធ្វើដូច្នោះដែរ ក៏ប៉ុន្តែ ខ្ញុំខ្លាចក្រែង
បងឆ្កែ មិនទាន់បានជ្រាប អំពីដំណឹងល្អនេះនៅឡើយ” ៕
មិនត្រូវជឿដំណឹងល្អ ដែលផ្សាយចេញពីមាត់មនុស្ស ដែលមានបំណងអាក្រក់នៅទេSaturday, July 14, 2012

រឿងល្បើកនិងរឿងនិទាន

រឿង ជ្រឹងនិងចាបជាប់ក្នុងទ្រុង

(បទពាក្យ ៧)

មានសត្វចាបមួយជាប់ក្នុងទ្រុង      ដែលម្ចាស់តែងចងក្បែរបង្អួច

រៀងរាល់រាត្រីច្រៀងអង្កួច               សំនៀងគ្រលួចពេញវេហាស៍ ។

ចាបច្រៀងបំពេម្ចាស់សំណព្វ          ឲ្យដេកលក់ស្កប់ស្ងប់ចិន្តា

មិនដែលខកខានមួយយប់ណា        សម្រាកកាយាតែពេលថ្ងៃ ។

ជួនជាយប់មួយមានសត្វជ្រឹង            ហើរឆ្វែលក្រឡឹងរកចំណី

នៅក្បែរទ្រុងចាបចិត្តសង្ស័យ            ចង់សួរសេចក្តីរកហេតុផល ។

ជ្រឹងបន្ទាបខ្លួនទំនៅក្បែរ                   សាកសួរហូរហែឲ្យអស់ឆ្ងល់

ថាឱ ! ចាបអើយខ្ញុំពិភាល់                 ម្តេចអ្នកច្រៀងរាល់រាត្រីស្ងាត់ ។

មិនដែលឮអ្នកច្រៀងពេលថ្ងៃ            តើមានរឿងអ្វីជាសម្ងាត់

ឬអ្នករងទុក្ខមានវិបត្តិ                        លុះរាត្រីស្ងាត់ទើបច្រៀងបាន ។

ចាបបានឮហើយឆ្លើយរ៉ាយរ៉ាប់        រៀបរាប់រឿងប្រាប់ជ្រឹងកល្យាណ

ថាបងជ្រឹងអើយខ្ញុំខកប្រាណ           ដ្បិតគ្រាមួយបានច្រៀងពេលថ្ងៃ ។

ខ្ញុំច្រៀងសប្បាយនឹងមិត្តភក្តិ             ត្រូវម្ចាស់ខ្ញុំទាក់ឥតប្រណី

ដាក់ទ្រុងរូបខ្ញុំដល់សព្វថ្ងៃ                  បាត់បង់សេរីលុះឥឡូវ ។

ចាប់តាំងពីពេលនោះមករ៉ា                ខ្ញុំបានសច្ចាថាខ្លួនត្រូវ

ច្រៀងតែពេលយប់ងងឹតជ្រៅ           ទើបផុតហ្មងសៅទាំងឡាយផង ។

ជ្រឹងស្តាប់យល់ហេតុអស់ចម្ងល់       គិតថាហេតុផលសមកន្លង

តែហួសពេលហើយគ្រានេះម្តង        ចាបជាប់ចំណងរស់ក្នុងទ្រុង ៕

ការពារក្រោយឧប្បត្តិហេតុដែលបានកើតឡើងហើយ ជាទង្វើឥតប្រយោជន៍

Friday, July 6, 2012

រឿងល្បើកនិងរឿងនិទាន

រឿង កញ្ជ្រោងនិងពពែ

កញ្ជ្រោងមួយ បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអណ្តូង ។ វាខំប្រឹងលោតចេញមក
វិញ តែមិនអាចលោតតោងដល់មាត់អណ្តូងឡើង ។ គាប់ជួនពេលនោះ
មានពពែមួយបានដើរមកក្បែរ ហើយឃើញកញ្ជ្រោងនៅក្នុងអណ្តូង វាក៏
សួរថា៖ “បងកញ្ជ្រោង តើបងចុះទៅធ្វើអ្វីនៅបាតអណ្តូងនោះ ?” ។
កញ្ជ្រោងតបថា៖ “អូ៎ ! ប្អូនពពែឯងមិនដឹងទេឬ ? ក្រុមអ្នកហោរាសាស្ត្រ
បានទាយថា នឹងមានគ្រោះរាំងស្ងួតយ៉ាងខ្លាំង នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាង
មុខនេះ ។ ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំ ប្រញាប់ចុះមកក្នុងអណ្តូងនេះ ដើម្បី
មានទឹកបរិភោគ” ។ “ខ្ញុំគិតថាៈ” កញ្ជ្រោងនិយាយបន្ត “ប្អូនគួរតែលោត
ចុះក្នុងអណ្តូងជាមួយខ្ញុំមក ដើម្បីចៀសវាងការស្រេកទឹកស្លាប់” ។ បន្ទាប់
ពីបានស្តាប់ពាក្យទូន្មានរបស់កញ្ជ្រោង ពពែក៏លោតចុះទៅក្នុងអណ្តូង
ដែរ ។ នៅពេលដែលពពែ បានលោតចុះមកដល់បាតអណ្តូងកញ្ជ្រោង
ក៏ឆ្លៀតឱកាសលោតទំលើខ្នងពពែ រួចហើយ វាក៏លោតបន្តទៅកាន់មាត់
អណ្តូង ។ “លាហើយសម្លាញ់ !” កញ្ជ្រោងនិយាយទៅកាន់ពពែ “នៅ
ពេលក្រោយ សម្លាញ់ត្រូវចាំថា៖
មិនត្រូវស្តាប់ ឬក៏ធ្វើតាមដំបូន្មានមនុស្សដែលកំពុងតែជួបប្រទះ
នឹងឧបសគ្គនោះឡើយ ៕

Wednesday, July 4, 2012

រឿងល្បើកនិងរឿងនិទាន

រឿង កញ្ជ្រោង ចចក និង លា

កញ្ជ្រោងមួយ បានដើរទៅជួបនឹងសត្វលា ដែលមានប្រឡាក់ផេះនិងធ្យូង
ពាសពេញខ្លួន ។ ដោយមិនទុកចិត្ត ថាតើលាជាសត្វកាចឬស្លូត កញ្ជ្រោង
បានរត់គេចយ៉ាងតក់ក្រហល់ ហើយក៏ទៅជួបនឹងចចក ។ គ្រានោះ
កញ្ជ្រោងនិយាយប្រាប់ចចកថាៈ វាបានឃើញសត្វចម្លែកដ៏ធំមួយ មិនដឹង
ជាសត្វអ្វីទេ ។ ចចកឮដូច្នោះ វាក៏និយាយទៅកាន់កញ្ជ្រោងវិញថា៖
“បើអញ្ចឹង ឯងនាំយើងទៅមើលៗ តើសត្វនោះមានរាងដូចម្តេចដែរ” ។
នៅពេលបានទៅឃើញលា ចចកក៏យល់ថា សត្វនោះពិតជាចម្លែក
មែន ។ ខណៈនោះ កញ្ជ្រោងក៏សួរលា ថាតើវាមានឈ្មោះជាសត្វអ្វី ។
នៅពេលដែលបានឃើញ ចចកនិងកញ្ជ្រោងនៅចំពោះមុខដូច្នេះ លា
គិតក្នុងចិត្តថាៈ បើនឹងឆ្លើយប្រាប់ថា វាជាសត្វលា ចចកនិងកញ្ជ្រោង
ប្រាកដជាព្រួតគ្នា ខាំវាស៊ីជាអាហារជាមិនខាន ។ លុះគិតឃើញដូច្នោះ
ហើយ លាក៏ឆ្លើយតបទៅកញ្ជ្រោងថា៖ “សុំទោស យើងមិនចាំថា តើ
មនុស្សហៅយើង ជាសត្វអ្វីនោះទេ ។ ក៏ប៉ុន្តែ បើសិនជាឯងចេះអានអក្សរ ឯងអាចមើលស្គាល់ឈ្មោះយើង ដែលគេបានចារ នៅខាងក្រោមក្រចក
ជើងស្តាំរបស់យើង” ។ ឮដូច្នោះ កញ្ជ្រោងក៏និយាយទាំងអឹមអៀមថា៖
“ខ្ញុំរៀនបានតិចតួចណាស់ មិនសូវចេះអានអក្សរ ស្ទាត់ជំនាញប៉ុន្មាន
ទេ” ។ ពេលនោះ ចចកក៏ពោលអះអាងថា៖ “ទុកឲ្យយើងវិញ ព្រោះយើង
ចេះអានអក្សរ យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ” ។ បន្ទាប់ពីបានឮចចកអះអាងថា វាចេះអានអក្សរយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ លាក៏បានលើកជើងក្រោយផ្នែកខាង
ស្តាំរបស់វា បង្ហាញឲ្យចចកមើល ។ ចចកចូលទៅមើលក្រចកជើងលា
ក៏ប៉ុន្តែ វាមើលមិនឃើញមានអ្វី សរសេរនៅលើក្រចកនោះឡើយ ។ វាក៏
សួរទៅលាថា៖ “ឯងថា មានអក្សរសរសេរនៅលើក្រចកជើងរបស់ឯង
ប៉ុន្តែ យើងមើលមិនឃើញមានអក្សរមួយតួផង” ។ ពេលនោះ លាឆ្លើយ
តបថា៖ “តួអក្សរតូចៗណាស់ ទាល់តែឯងចូលមើលឲ្យជិតបន្តិច ទើប
មើលឃើញ” ។ លុះឮលាប្រាប់ដូច្នោះ ចចកក៏ដើរចូលទៅកាន់តែជិត
ដើម្បីមើលឲ្យបានច្បាស់ ។ រំពេចនោះ លាក៏ធាក់មួយជើងយ៉ាងខ្លាំង
ត្រូវចំកណ្តាលក្បាលចចក បែកលលាដ៍ស្លាប់ទៅ ។ បន្ទាប់ពីបានឃើញ
អព្ភូតហេតុដូច្នោះ កញ្ជ្រោងក៏លាន់មាត់ថា៖

គិតទៅ អ្នកដែលចេះអានអក្សរ មិនមែនសុទ្ធតែឆ្លាតវៀងវៃឯណា !!

Monday, July 2, 2012

រឿងល្បើកនិងរឿងនិទាន

រឿង ហ៊ីងនិងគោ

(បទ ភុជង្គលីលា)
នាពេលរដូវរំហើយ        ខ្យល់បក់រំភើយ           សែនត្រជាក់ក្រៃ ។
កូនហ៊ីងមួយរកចំណី      កៀនគុម្ពោតព្រៃ         នៅក្បែរដងអូរ ។
ជួនជាជួបនឹងសត្វគោ     កំពុងតែឈរ              ឱនស៊ីស្មៅខ្ចី ។
ឃើញគោមានមាឌធំក្រៃ កូនហ៊ីងភិតភ័យ         វិលវៃទ្រនំ ។
ជួបមេវាក៏ស្រែកយំ           ថាម៉ែអើយខ្ញុំ              អម្បាញ់មិញណា ។
បានឃើញសត្វមួយនោះណា ខ្លួនធំអស្ចារ្យ       គួរឲ្យខ្លាចភ័យ ។
មិនដឹងថាជាសត្វអ្វី          ខ្ញុំក៏រត់ផាយ                គេចមកផ្ទះឆាប់ ។
មេហ៊ីងឮកូនរ៉ាយរ៉ាប់        វាក៏ប្រញាប់               សួរកូនវិញថា ។
តើសត្វនោះធំប៉ុណ្ណា         បំប៉ោងខ្លួនវា              ឲ្យរីកធំទ្វេ ។
រួចហើយសួរកូនថាម៉ែ        ធំស្មើវាទេ                  ចូរប្រាប់ម្តាយថ្លៃ ។
កូនហ៊ីងភ្លាត់មាត់ថាប៉ៃ !   សត្វនោះធំក្រៃ         ប្រៀបមិនបានឡើយ ។
មេហ៊ីងឮកូនតបឆ្លើយ        វាមិនកន្តើយ              ប្រឹងបំប៉ោងប្រាណ ។
ពេលនោះកូនហ៊ីងក៏បាន   ស្រែកថាខ្លួនប្រាណ   ម៉ែតូចខ្លាំងណាស់ ។
ម៉ែអើយស្តាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់     សត្វនោះធំណាស់     សូមម៉ែគ្នាន់គ្នេរ ។
តែមេហ៊ីងមិនស្តាប់ទេ        ខំប្រឹងទាល់តែ        បែកពោះក្សិណក្ស័យ ។
វិនាសខ្លួនពីលោកី              ព្រោះគំនិតខ្លី               មិនយល់រាក់ជ្រៅ ។
រឿងហ៊ីងនិងគោឥឡូវ        សូមស្លេះទុកនៅ        ត្រឹមនេះឯងហោង ៕

មុននឹងប្រៀបធៀបខ្លួនយើងជាមួយអ្នកដទៃ គប្បីស្វែងយល់ភាព
ខុសគ្នារវាងយើងនិងគេ ឲ្យបានច្បាស់លាស់ ។